Photos: Jana Tolaszová Photography 

Výzdoba & dezerty: WedTime

Květiny: ve spolupráci s ZS Servis

Obřad & Hostina: Mlýn U Vodník Slámy